Godkjenning

Sentral godkjenning av og sertifisering

Fagkompetanse og erfaring gir deg det beste sluttresultatet.

  • Vi er godkjent for ansvarsrett.

  • Vi er godkjent for riving og miljøsanering.

  • Vi er godkjent våtroms-bedrift.

  • Vi er godkjent lærlingebedrift.

  • Vi har sentral godkjenning for utførelse og kontroll i tiltaksklasse 1.

  • Vi har videreutdannelse i restaurering av gamle bygg ved Buskerud Bygningsvernsenter. Opplæring i tradisjonelt bygningshåndverk. Kvalifisert til å jobbe med verneverdige bygg.